make free website

แผนที่การเดินทางมายังวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น
(Wat Rong Khun)

ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

เวลาทำการ

วัด : วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.00 - 17.30 น.

ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.30 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 18.00 น.
โทร. 053-673579, 053-673967

จัดสร้างและเผยแพร่โดย www.chiangraimedia.com